Středa, 04 Červen 2014 11:17 Jaroslav Dudek
Tisk

P?ipomínáme ?len?m statutárních orgán? právnických osob povinnost úpravy zakladatelských listin podle nových právních p?edpis?.

Termín pro provedení zm?n je konec ?ervna 2014.

Aktualizováno StĹ™eda, 04 ÄŚerven 2014 11:24